A hallás szakértője
Központi hallásvizsgáló
06-30/311-4123

VICTOFON Nyereményjáték szabályzat

VICTOFON Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a VICTOFON Hallásjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.13-09-067029, székhelye: 2112 Veresegyház, Állomás u.17.- a továbbiakban: Victofon) által a 4.1 pontban megadott helyen érvényes „2024 Téli kampány Sorsolás” (a továbbiakban: Sorsolás) feltételeit tartalmazza. A Játék szervezője a Victofon Kft.

 1. A Sorsolásban résztvevő személyek

1.1. A Sorsolásban részt vehet minden, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki 2024.01.01. – 2024.02.29. között online vagy offline jelentkezik a Victofon Kft. 2024 Téli kampányára és 2024.01.01. – 2024.03.31. között hallásvizsgálaton vesz részt valamely kijelölt Victofon hallásvizsgálóban, illetve a hallásvizsgálóban dolgozó audiológus szakasszisztens által elvégzett hallásvizsgálat eredménye alapján hallássérült. A hallássérültnek nem minősülő személy nem vehet részt a nyereményjátékban. A Sorsoláson való részvétel további feltétele: a jelentkező jelenleg nem a Victofon Kft. ügyfele és a jelentkezéstől számított 1 éven belül nem vett részt hallásvizsgálaton cégünknél. A kampányra jelentkezők személyes adataik megadásával (név, telefonszám, email cím, lakcím, életkor) a Victofon Kft. javára önként hozzájárulnak személyes adatai kezeléséhez és ahhoz, hogy a Victofon Kft. a továbbiakban a céget és a szolgáltatásait népszerűsítő hirdetéseket, tájékoztatókat küldjön részükre postai és/vagy elektronikus úton.

1.2. A Sorsoláson egy személy jogosult részt venni. Ugyanaz a személy csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

1.3. A Sorsolásban csak a 2024.01.01. – 2024.02.29. között a Victofon 2024 Téli kampányára jelentkező vesz részt, aki saját személyes adatai megadása után 2024.01.01. – 2024.03.31. között hallásvizsgálaton vesz részt valamely kijelölt Victofon hallásvizsgálóban és a hallásvizsgálóban dolgozó audiológus szakasszisztens által elvégzett hallásvizsgálat eredménye alapján hallássérült. A hallássérültnek nem minősülő személy nem vehet részt a nyereményjátékban.

1.4. Cselekvőképességében korlátozott személy a kampányban csak a törvényes képviselőjével együtt járhat el.

1.5. A Sorsoláson nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

1.6. A részvétel feltételét képező hallásvizsgálaton nem kerül sor a társadalombiztosítási támogatásban részesülő termékek népszerűsítésére.

 1. A Játék leírása

2.1. A kampányra online jelentkezők vagy a Victofon honlapján / a kampány aloldalán, vagy a Victofon Facebook kampányára jelentkezve egy Facebook jelentkezési űrlap kitöltésével adják meg adataikat, illetve eDM levélre jelentkeznek. Az offline jelentkezők a Victofon hallásvizsgálókban található jelentkezési lap kitöltésével adják meg adataikat. Az 1.1. pontban meghatározott személyes adatokat hiánytalanul meg kell adni. A Sorsolásban csak a valós adatokat megadó személyek vesznek részt. Az adatok ellenőrzését a hallásvizsgálóban dolgozók (offline jelentkezés) és a marketing osztály dolgozói (online jelentkezés esetén) jogosultak elvégezni.

 2.2. A jelentkezők a 2.1. pontban megjelölt feltételek teljesítésén túl a megadott személyes adataikkal együtt önként hozzájárulnak az adataik kezeléséhez és ahhoz, hogy a Victofon Kft. a továbbiakban a céget és a szolgáltatásait népszerűsítő hirdetéseket, tájékoztatókat küldjön részükre postai és/vagy elektronikus úton, illetve telefonon.

2.3. A jelentkezők megadják saját nevüket, telefonszámukat, email címüket, életkorukat és lakcímüket (tartózkodási hely), ezzel hozzájárulnak az adataik kezeléséhez és a reklámcélú megkereséséhez.

2.4. Egy személy csak egyszer vehet részt a Sorsoláson.

 1. A Játék időtartama

A kampány időtartama 2024.01.01. – 2024.02.29. A kampány időtartamának befejezése után érkezett jelentkezések és a 2024.03.31. után elvégzett hallásvizsgálatok érvénytelenek.

A sorsolás időpontja: 2024. április 24. szerda 14:00 óra

 1. Jelentkezés a kampányra

4.1. A Játékra jelentkezni online a Victofon Kft. által meghirdetett Facebook kampány űrlapján, vagy a kampány leírását tartalmazó weboldal aloldalán, illetve eDM levélen lehet. Offline jelentkezés a Victofon hallásvizsgálókban, jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

4.2. A nyertesek kiértesítéséhez szükséges a pontos név (vezetéknév, keresztnév), a telefonszám, a lakcím, és e-mail cím megadása, amely alapján a jelentkezők egyértelműen beazonosíthatóak. A kampányban való részvétellel a jelentkezők beleegyezésüket adják, hogy amennyiben nyernek, nevük és lakóhelyük (helységneve) mindenki számára elérhető módon megjelenjen a Victofon www.victofon.hu honlapon. A jelentkezők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremény átadásáról, valamint a jelentkezőkről a nyeremény átvételével kapcsolatban, a jelentkezők képmását is tartalmazó kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A jelentkezők jelentkezésükkel hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részeinek a Victofon marketingtevékenysége céljából történő felhasználásához, földrajzi területi, felhasználási módbeli, hordozóbeli, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A kampányra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 1. Nyeremény

A Sorsolás nyereményei:

 • Samsung Galaxy A34 fekete okostelefon
 • Amazfit GTS 4 fekete okosóra
 • Feldobox – Wellness Üdülés

 A sorsolás időpontja 2024. április 24., szerda 14.00 óra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A kampány szervezője vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót.

5.1 Adók és közterhek:

A nyereményekkel (átvételével vagy magyarországi használatbavételével) kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését (pl. a regisztrációs adó, üzembe helyezési költség, illetékek) a Szervező vállalja. A nyeremény felhasználásának egyéb költségei, például személyes átvétel esetén a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek a nyerteseket terhelik. A nyeremények kiszállításának költségét, amennyiben a nyertesek ezt az átvételi módot választották, a Szervező átvállalja. Kiszállítás kérése esetén a kézbesítést a kiszállítást végző cég egyszer kísérli meg. Sikertelen kézbesítés esetén a nyeremény a sorsolás után 30 naptári napig személyesen átvehető a Szervező Budapest, Szondi utca 98/A. telephelyén.

 1. Sorsolás

A résztvevő jelentkezők közül Excel táblázatból, véletlenszerű algoritmussal kerülnek kisorsolásra a nyertesek. A sorsolás közjegyző jelenlétében, a Victofon két munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, a következő helyszínen: Dr. Máté Viktor Közjegyzői Irodája (H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4.)

A nyertes megadott személyes adatai alapján kerül azonosításra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A résztvevő jelentkezők közül a sorsolás alkalmával két pótnyertes is kisorsolásra kerül nyereményenként. A pótnyertes abban az esetben jogosult a nyereményre, ha a nyertesek valamelyikének pályázata érvénytelen; valamilyen oknál fogva nem jogosult a nyeremény átvételére vagy a kampányból kiesik. A sorsolás időpontja: 2024. április 24., szerda 14.00 óra. Helyszíne: Dr. Máté Viktor Közjegyzői Irodája (H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4.).

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Victofon minden esetben a megadott email címen vagy telefonon értesíti. Amennyiben a megadott email cím/telefonszám nem létezik – a jelentkező nem jogosult a nyereményre.

A nyereményt legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül lehet átvenni. A tartaléknyertest a nyertes érvénytelen pályázata esetén, a szervező az érvénytelenségi okról tudomást szerzést követően azonnal értesíti, de a nyereményt a pótnyertes legfeljebb a sorsolástól számított 60 naptári napon belül tudja csak átvenni. A nyeremény átvételére jelentkezők vagy teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratban meghatalmazottja a nyeremény átvételéhez személyazonosításra alkalmas igazolványt köteles bemutatni és a nyeremény átvételét írásban igazolni.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyeremények átvételére a Victofon Kft. Budapest Szondi utca 98/A. telephelyén vagy azon az audiológián van lehetőség egy előre egyeztetett időpontban személyesen, ahol a hallásvizsgálat megtörtént. Emellett lehetőséget biztosítunk futárszolgálattal történő kézbesítésre is a jelentkezés során megadott címre. A nyeremény átvételi idejét a Victofon a nyertesekkel egyezteti. A nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A jelentkezők kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Victofont semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertesek személyes átvétel esetén megbízottat kérnek fel a nyeremény átvételére, a megbízottnak teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratban meghatalmazással kell rendelkeznie. A meghatalmazott harmadik fél okiratba foglalt meghatalmazással és a személyazonosító igazolványa felmutatásával, az átvétel írásbeli igazolásával veheti át a nyertesek nyereményét.

 1. Adatkezelés

A VICTOFON Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.13-09-067029, székhelye: 2112 Veresegyház, Állomás u.17.) által szervezett „2024 Téli kampány Sorsolás” („Sorsolás”) a Sorsolásban való részvétel, a személyes adatok közlése és a kezelésükhöz történő hozzájárulás önkéntes. A kampányban résztvevő jelentkezők a részvétellel és a nyilatkozat aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a VICTOFON Kft., mint Szervező a résztvevők személyes adatait díjmentesen nyilvántartásba vegye, kezelje. Az adatkezelés célja - a jelen kampány közös lebonyolítása és dokumentálása, valamint - a Victofon Kft. kapcsolatfelvétele, a Victofon Kft-t és a szolgáltatásait népszerűsítő hirdetések, tájékoztatók küldése postai és/vagy elektronikus úton vagy telefonon; erre a célra az adatok díjmentes felhasználása. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendelete. Az érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelése hét évig tart. A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadatait tartalmazó jegyzőkönyvet a Victofon Kft. a központi ügyintézés helyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

A résztvevő személyes adatait kizárólag a Victofon Kft-nél adatkezelésre és/vagy a kampány lebonyolítására kijelölt személyek ismerhetik meg. A résztvevők személyes adatai harmadik személyeknek nem kerülnek átadásra. A Victofon Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Victofon Kft. bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, illetve elsősorban az alábbi elérhetőségeken: Victofon Kft: 1068 Budapest, Szondi u. 98/a címen vagy a marketing@victofon.hu e-mail címen vagy a 06-1/302-0632 telefonszámon. A törlés nem vonatkozik az 1997. XLVII. törvény és a 2000. évi C törvény alapján szükséges adatokra. Valamennyi résztvevő személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, illetve az adatai kezelésével kapcsolatban a bírósághoz fordulás és kártérítés követelése joga is. A résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Victofon Kft. Jelen hozzájárulását indoklás nélkül, bármikor megvonhatja a fenti elérhetőségen, a törlendő személyes adatokat megjelölve.

 1. Felelősség kizárás

A kampányra jelentkezés hiányosságáért (névelírás, olvashatatlanság, kért adat hiánya, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, jelentkezőket terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Victofon nem vállal felelősséget. A jelentkezők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a kampányra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Victofonnak nem áll módjában teljeskörűen ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőket terhelik.

A Victofon a nyeremény esetleges hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Victofon kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a kampányban való részvétel során, a kampány esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a kampány során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Victofon nem vállal felelősséget azért, ha a kampány időtartama alatt a kampányt tartalmazó weboldal aloldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Egyéb

A jelentkezők a kampányra történő jelentkezéssel automatikusan elfogadják a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével), valamint a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvételt a Victofon a www.victofon.hu oldalon, a Victofon Facebook oldalán, valamint Hírlevélben, DM levélben és egyéb nyomtatott reklámanyagokon a kampány végétől számított 6. hónapig nyilvánosságra hozza.

A jelentkezők kijelentik, hogy a Victofonnal közölt adataik megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest, 2023. november 28.